Allas lika värde - Medbestämmande - Hållbarhet


Vi vill fortsätta förmedla det viktiga budskapet och nu kör vi mot ett utökat 2024! I föreningens värdegrundsarbete lägger vi fokus på att fostra morgondagens vuxna och är övertygade om att 900 individer i regnbågsfärgade tröjor gör skillnad.


Handbollsvärlden har visat stort stöd för vårt budskap. På föreningens hemsida kan ni hitta flera kända handbollsprofiler, som står upp för allas lika värde. #allaslikavärde.